Košík0 0 Ks
0 Kč

V nákupním košíku máte


Ve Vašem košíku nic není. Nechcete do něj něco přidat?


Chráníme Vaše soukromí.


Proč a jaká data zpracováváme pro zasílání mailů

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)
 • Data o produktech zanechaných v košíků

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Identifikační a kontaktní údaje správce

  • Společnost/Jméno a příjmení: MIKEBIKE - Michal Stromšík
  • Sídlo/Bydliště: Pavlovova 2644/6, Ostrava - Zábřeh, 70030
  • IČ: 73891819
  • DIČ: CZ8407155570
  • Telefon:+420 604 842 058
  • E-mail: info@mikebike.cz
  • Kontaktní adresa: Pavlovova 2644/6, Ostrava - Zábřeh, 70030

Subjekt údajů dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má subjektem údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; 
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; 
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Mailchimp a další zpracovatelé osobních údajů, kterými jsou osoby podílející se na provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové a účetní služby.

Servis do 24 hod.
Více informací zde
inspirace a novinky mailem

1x měsíčně posíláme mail s inpirací, novinkami a zbožím v akci

Váš e-mail
nezneužijeme